Проследяване на активи

Знаете ли какви са действителните разходи за вашия автопарк, оборудване и машини? Дигитализирайте активите си и използвайте информацията, за да повишите ефективността на ползване и да намалите излишните разходи.

Проследяване на активи - работете с пълен капацитет

Оптимизирайте използването на Вашите машини, превозни средства и системи чрез намаляване на повредите и престоя им.

 • Данни в реално време за местоположението, консумацията, употребата и състоянието и статус за поддръжка
 • Унифицирана система, с опции за надграждане, която обхващаща всички производители
 • Планиране на регулярната поддръжка и съкращаване на периодите за престой
 • Защита от кражба, с интелигентни решения за известяване и алармиране
 • Автоматични проверки, с възможност за запис на ефективността
 • Оптимизиранo управление на търговските представители с възможност за задаване на: водача на превозното средство и график за работа
 • По-малко бюрокрация благодарение на електронната пътни листа за всеки водач
 • Може да управлявайте активите си чрез удобната обработка на данни в уеб портал - Commander web portal
Управление на активи на предприятието –доверете се на нашето ноу –хау

Използвайте данните, които събирате, като например: работните часове на машина, пробег на МПС, използваните количества материали, запис на местоположение, за да оптимизирате управлението на активите си. Ние Ви даваме възможност за събиране на данните, които биха били най-полезни за Вас.

 • По-добро планиране на активите във всички отдели, сгради и региони
 • Оптимизиране на употребата на активите - от проектиране, производство и експлоатация до демонтажа или замяната
 • Поддържане на активите, необходими в точния момент и намаляване на процента на грешки
 • Безпроблемна интеграция с платформи за управение на IoT - интернет на нещата
 • Удобен дашборд за управление - анализ на данните, ключовите показатели и статистики, с натискане на един бутон
Shared mobility - споделена мобилност бъди мобилен, когато е необходимо

Намалете размера на служебния автопарк , като оптимизирате използването на отделните автомобили с централна система за управление на използването им и електронна система за резервации от служителите.

 • Включва хардуер, инсталация, лиценз за софтуер, предаване на данни и поддръжка
 • Съвместим хардуер CAN-Bus с вградена M2M SIM карта и NFC / RFID четец на карти
 • Решение, независимо от типа превозно средство и вида на двигателя
 • Интуитивно и лесна за употреба платформа за резервиране и администриране на автомобили, включително мобилно приложение
 • Проследяване на автомобили според нуждите в съответствие с разпоредбите за защита на личните данните