Надежна свързаност

Може да разчитате на нас за свързаността на Вашите решения и идеи! Благодарение на дългогодишния ни опит и стотици хиляди свързани устройства по целия свят ние сме Вашият партньор по пътя към дигитализацията.

Управление на свързаните устройства - едно качествено IoT решение

Независимо от условията, ние можем да Ви предложим отлична свързаност в над 130 страни.

  • Персонализирани планове и оферти, съобразени с конкретните пазарни изисквания
  • Издръжливи SIM карти и SIM чипове за индустриално приложение
  • Платформа за управление на SIM картите за пълен контрол на разходите и много допълнителни функции
  • Максимална сигурност чрез възможност за изграждане на частни мрежи VPN и MPLS
Свързани продукти - Вашата идея и нашият опит

Имате ли бизнес идея или продукт, който се нуждае да бъде свързан в цялостно решение? Може да разчитате на нас, от концепцията, през процеса по създаването, до готово решение. Ние Ви осигуряваме нашата подкрепа във Вашите текущите дейности по реализация на проекта.

  • Работни срещи за брейнсторминг, дизайн на продукти и генериране на идеи за бизнес модел
  • Създаване на хардуерното решение до етапа на серийно производство и лицензиране
  • Разработка на софтуер и приложения
  • Системна интеграция във Вашата ИТ инфраструктура
  • Поддръжка и управление през целия жизнения цикъл на продукта