Поверителност на данните

 1. Ние използваме следните данни:

  - Вашите фирмени данни: Име на фирмата, адрес на фирмата (улица, номер, пощенски код, град, държава), ДДС номер.
  - Вашите данни за контакт: имейл адрес, телефонен номер, факс номер.
  - Данни за администратор: име, фамилия, потребителско име, парола, имейл адрес, телефонен номер, факс номер.
  - Други данни: продукти и услуги, получени от Платформа за дигитални услуги.

 2. Обработващ данните

  Дори ако използваме обработващ данните, оставаме отговорни за защитата на данните. Ние ангажираме само обработващи данните извън Европейския съюз, ако Европейската комисия е издала решение за наличие на адекватни мерки за защита на данните за съответната трета държава или ако сме се споразумели за подходящи гаранции или обвързващи вътрешни разпоредби относно защитата на данни с обработващ данните.

 3. Изтриваме:

  Данните за вашата фирма, контакт, администратор и други данни след прекратяване на договорното правоотношение (по принцип) и най-късно при изтичане на всички законови задължения за съхранение.
  Моля, имайте предвид, че няма да изтрием данните ви по време на висящо производство (възражения, неизплатени фактури и т.н.).
  Възможно е да анонимизираме данните, а не да ги изтриваме. В този случай всички лични препратки се изтриват окончателно, което означава, че задълженията за заличаване на данни, които са лични, съгласно законодателството за защита на личните данни не се прилагат.

 4. Обработка на данните ви

  - ние обработваме вашите данни за фирма, контакт, администратор и други данни за целите на предоставянето, обслужването, управлението и фактурирането на тези от нашите продукти и услуги, които получавате от Платформа за дигитални услуги.
  - въпреки това, за да регистрираме и предоставим продуктите и услугите, които избирате, ние трябва да предадем данните фирмата ви и данните Ви за контакт на съответния лицензодател за тези продукти или услуги.
  - посочените по-горе операции по обработка на данните ви са необходими за попълване или изпълнение на договора, който сключвате с нас. Ако не предоставите тези данни или не успеете да ги предоставите напълно, възможно е да не успеем напълно да изпълним договорните си задължения към вас или да не сме в състояние да сключим договор с вас.

 5. Ако ни предоставите вашето съгласие, ние обработваме вашите данни за следните цели

  - да ви изпращаме информация за нашите услуги или за продукти и услуги на трети. За тази цел, ще използваме следните методи за комуникация, доколкото сте ги посочили.
  Телефон, имейл, поща.
  - да обработваме данните за вашите фирма, контакт, администратор и други данни, за да препоръчаме други наши (или на трети страни) услуги, продукти и услуги с добавена стойност, които са подходящи за вас и са адаптирани към поведението ви.
  - да предаваме вашите данни за фирма, контакти и други данни на A1 Digital International GmbH, за да може тази фирма да използва посочените данни, за да Ви предостави оферти и информация, свързана с вашите продукти и услуги (както и с тези на A1 Marketplace) чрез методи на комуникация, които сте посочили. A1 Digital International GmbH ще изтрие вашите данни най-късно три години след предаването. Ако оттеглите вашето съгласие, ние ще задължим A1 Digital International GmbH незабавно да изтрие предаваните данни.
  - Моля, имайте предвид: Можете да отмените съгласието, което сте ни предоставили по всяко време. За да направите това, просто се свържете с нас. Отмяната на вашето съгласие няма никакъв ефект върху изпълнението на нашите договорни задължения. Ако вашето съгласие бъде оттеглено, няма да използваме данните ви за посочените цели.

 6. Можете да използвате следните права относно обработката на данните Ви:

  Право на информация: Можете да поискате потвърждение от нас за това дали и до каква степен да обработваме вашите данни.

  За контакт
  А1 България ЕАД

  ул. Кукуш 1, 1309 София
  dpo@a1.bg
  Длъжностно лице по защита на личните данни:
  К. Душков

  Право на поправка: Ако обработваме вашите данни и те са непълни или неправилни, можете да поискате от нас да ги поправим, или ги попълним по всяко време.
  Право на изтриване: Можете да поискате от нас да изтрием данните ви, ако обработваме тези данни незаконно или ако такава обработка несъразмерно нарушава законните ви интереси в защитата на данните. Имайте в предвид, че може да има причини да не изтриваме данните веднага, напр. ако има законови задължения за съхранение.
  Право на ограничаване на обработката: Можете да поискате да ограничим обработката на данните ви, ако:
  - оспорвате верността на данните; ограничението ще се прилага за времето, необходимо за проверка на точността на данните.
  - обработката на данните Ви е незаконна, но отказвате да я изтриете и вместо това желаете ограничаване на обработката,
  - вече не изискваме данните за определената цел, но все още се нуждаете от тях, за да наложите или да защитите законни искания, или
  - сте повдигнали възражение срещу обработваните данни

  Можете да се възползвате от това право от 25 май 2018 г.
  Право на преносимост на данните: Можете да поискате от нас данните, които сте ни поверили за съхранение, в структуриран, обичаен и машинно четим формат, при условие че
  - ние обработваме тези данни на базата на вашето (отменено) съгласие или изпълняваме договор между нас и
  - тази обработка се извършва с помощта на автоматизирана процедура
  Можете да се възползвате от това право на 25 май 2018 г.

  Право на възражение: Ако обработваме вашите данни като част от изпълнението на задачи, които са в обществен интерес или при упражняване на публична власт или ако считаме обработването на данните като необходимо за запазване на законните ни интереси, можете да повдигнете възражение срещу обработката на данните, докато имате по-висш интерес от защитата на данните ви. Можете да възразите срещу изпращането на реклами по всяко време, без да е необходимо да посочвате причините за това възражение
  Право на подаване на жалба: Ако смятате, че нарушаваме законодателството за защита на данните при обработката на Вашите данни, моля да се свържете с нас, за да отговорим на всички въпроси. Разбира се, вие също имате право да подадете жалба до компетентния орган за защита на данните. След 25 май 2017 г. ще можете да подадете жалба и пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.
  Упражняване на права: Ако желаете да заявите някое от посочените по-горе права по отношение на нас, просто използвайте предоставените данни за контакт.
  Потвърждение на самоличността: В случай на съмнение, можем да изискаме допълнителна информация, за да потвърдим самоличността ви. Това се прави, за да защитим вашите права и поверителност.
  Неоснователно упражняване на правата: Ако поискате да упражните някое от посочените права и това искане очевидно е неоснователно или ако особено често заявявате желание да упражните такова право, може да изискваме да платите съответна такса за обработка или дори да отхвърлим искането Ви.
  Обхват на съгласието:
  - моля, информирайте администраторите, които сте посочили, че данните ви ще бъдат обработени и предадени до степента, до която сте дали съгласието. Моля, не давайте съгласие, ако посочените лица не са в договорни отношения с вас.
  - моля да имате предвид, че вие сте администратор на данните, когато обработвате или съхранявате, когато използвате закупен продукт. Конкретния лицензиращ действа като обработващ данните за вас в тези случаи.

 7. Google Analytics

  Този уебсайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставена от Google Inc. ("Google"). Google Analytics използва така наречените "бисквитки", текстови файлове, които се съхраняват на компютъра ви и позволяват анализ на използването на уебсайта от вас. Информацията, генерирана от "бисквитката" за използването на този уеб сайт, обикновено се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Въпреки това, ако IP анонимизация е активирана на този уебсайт, вашият IP адрес ще бъде съкратен от Google предварително, в рамките на страните-членки на Европейския съюз или други страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще бъде изпратен на сървър на Google в САЩ и ще бъде съкратен там. От името на оператора на този уебсайт Google ще използва тази информация, за да направи оценка на използването на уебсайта, да състави отчети за дейността на уебсайта и да предостави на оператора на уебсайт други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на интернет. IP адресът, предоставен от Google Analytics като част от Google Analytics, няма да бъде обединен с други данни на Google. Можете да предотвратите съхранението на "бисквитките" чрез съответната настройка на софтуера на браузъра; обаче, имайте предвид, че ако направите това, може да не успеете да използвате всички функции на този уебсайт в максимална степен. Освен това можете да предотвратите събирането от Google на данните, генерирани от "бисквитката", и свързаните с използването от вас на уебсайта (включително вашия IP адрес), както и обработката на тези данни от Google, като използвате браузъра Plugin. Ако няма поддръжка за браузъра ви, можете да зададете "бисквитка", за да предотвратите проследяването. Този сайт използва Google Analytics за ремаркетинг, отчети за импресиите в дисплейната мрежа на Google, интегриране на DoubleClick Campaign Manager, демографски отчети и интереси на Google Demos. Можете да деактивирате Google Analytics за дисплейна реклама и да персонализирате рекламите си в дисплейната мрежа на Google, като следвате повикването за настройките на рекламите.

 8. Facebook Ремаркетинг/Повторно таргетиране

  Този уеб сайт включва маркери за ремаркетинг от социалната мрежа Facebook, 1601 South California Ave., Palo Alto, CA 94304, САЩ. Когато посещавате тази страница, маркерите за ремаркетинг правят директна връзка между вашия браузър и сървъра на Facebook. Facebook получава информацията, която сте посетили нашия сайт, с Вашия IP адрес. В резултат Facebook може да определи посещението на нашите страници в потребителския ви профил. Можем да използваме тази информация за показването на Facebook Обяви. Ние посочваме, че ние като доставчик на страниците не знаем съдържанието на предаваните данни и тяхното използване от Facebook. За повече информация вижте Декларацията за поверителност на Facebook. Ако не искате да събирате данни чрез персонализирана аудитория, можете да деактивирате персонализираната аудитория тук.

 9. Usage of LinkedIn

  Нашият уеб сайт използва функциите на мрежата на LinkedIn. Доставчиците са LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, САЩ. Всеки път, когато посещавате някоя от нашите страници, която съдържа функции на LinkedIn, тя ще се свърже със сървъри на LinkedIn. LinkedIn бива уведомен, че сте посетили нашия уеб сайт с вашия IP адрес. Ако кликнете върху бутона "Препоръчан бутон" на LinkedIn и сте влезли в профила си в LinkedIn, LinkedIn ще може да свърже посещението ви в нашия уебсайт с вас и потребителския ви профил. Ние посочваме, че ние като доставчик на страниците нямаме никакви познания за съдържанието на предаваните данни и тяхното използване от LinkedIn. За повече информация виж декларацията за поверителност на LinkedIn.

 10. Mouseflow

  Този уебсайт използва Mouseflow, инструмент за уеб анализ на Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Копенхаген, Дания, за събиране на случайно избрани индивидуални посещения (само с анонимни IP адреси). Резултатът е регистър на движенията на мишката, кликванията на мишката и взаимодействието с клавиатурата, с намерение за индивидуални посещения на този сайт на случаен принцип, тъй като така наречените повтарящи се сесии се възпроизвеждат и оценяват под формата на т.нар. топлинни карти и извличат потенциални подобрения за този сайт. Събраните от Mouseflow данни не са лични и няма да бъдат разкривани на трети лица. Съхранението и обработката на събраните данни се извършва в рамките на ЕС. Ако не искате да бъдете обхванати от този процес на Mouseflow, можете да се откажете от това на всеки уебсайт, като използвате Mouseflow, на следния адрес: https://mouseflow.de/opt-out/

  Този документ е изготвен на български и на английски език. При противоречие, предимство ще има българския текст.