Дигитални процеси

Независимо дали искате да опростите процесите на одобрение или да изпратите онлайн документ за доставка, ще ви помогнем да опростите процесите си и да се отървете от излишна административна работа и бюрокрация. Лесно, сигурно и прозрачно.

e-DoXs - – Изпращайте и генерирайте електронни документи

Получавайте и изпращайте документи за доставка, с опция за проследяване по електронен път, за да спестите време и разходи, с помощта на нашата платформа за управление e-DoXs.

  • Намаляване на грешките - автоматизирано откриване и коригиране
  • По-кратко време за обработка на документите за доставка и възможност за проследяване
  • Подобрено качество на счетоводните данни, благодарение на усъвършенстваните процеси за събиране на информацията
  • Намаляване на емисиите на CO² ( въглероден диоксид), поради намаляване на потреблението на хартия
  • Съвместимост с платформи на трети страни
Enterprise mobility – мобилен офис, в който всички корпоративни процеси са в едно приложение

Не усложнявайте Вашите бизнес процесите си. Може да оптимизирате старите приложения като ги прехвърлите към мобилни устройства, без да нарушавате текущите процеси.

  • Завършете задачите на Вашия смартфон за секунди, където и да сте
  • Всичките процеси и дейности са събрани само в едно мобилно приложение
  • Не се изисква програмиране, API или обновявания
  • Вашите данните са защитени