Служебни данни
A1 Digital International GmbH

Lassallestraße 9
1020 Виена
Австрия

Номер в търговския регистър: 366000k
Регистриран в: Търговски съд Виена
Данъчен ID: ATU 66624566

A1 Digital Germany GmbH
St. Martin Straße 59
81669 Мюнхен
Германия

Регистриран в търговския регистър от окръжен съд Мюнхен HRB 232709
Идентификатор за ДДС: UID DE311826348
Икономически идентификационен номер: Tax ID 143/111/41741
Уебсайт: www.a1.digital
..................................................................................................

Упълномощени представители
Dr. Елисабета Кастиглиони (CEO)
Роланд Хайднер (CFO)

Регулаторна организация: Австрийска регулаторна организация за излъчване и телекомуникации (RTR GmbH)
Членство в организации: Виенска търговска камара
Телекомуникационен закон: виж BGBl. No. 70/2003, като правило BGBl. No. 27/2011 (Телекомуникационен закон 2003 - TKG 2003).
Търговски регулации: виж BGBl. No. 194/1994 последно публикуван от BGBl. I 111/2010 (Търговия, търговски и индустриални регулации - GeWO)

Дейност на компанията:
Комуникационни услуги машина към машина, IT решения, оборудване и други свързани продукти и услуги.

Публична информация, съгласно § 25 от медийния закон.

Общи въпроси:

телефон: +359 800 88 088
Електронна поща: support@a1.bg​​

Обслужване на клиенти:

Национален телефон: +359 800 88 088
Електронна поща: support@a1.bg​​