Интернет на нещата

Действайте с разум - Продукти, които оптимизират бизнеса

Когато данните водят до разбиране, а разбирането води до действия, тогава технологията си е свършила работата.

 • Свържете продуктите си и използвайте събраните данни, за да създадете нови бизнес модели
 • Оптимизирайте употребата на ценни активи и намалете разходите за управлението им
 • Автоматизирайте работните си процеси и реагирате незабавно, когато има проблем
Надеждна свързаност – Ние свързваме идеите

За всякакви приложения - ние имаме правилната връзка в над 130 страни по света.

 • Индивидуални тарифни планове, спрямо пазара и Вашите IoT
 • Издръжливи SIM карти и SIM чипове, създадени за прилагане в индустрията
 • Платформа за управление на SIM
Управление на автопарк - Ефективност на колела

Автопаркът е най-скъп, когато автомобилите не са в движение.

 • Получете информация в реално време за употребата на гориво, локацията и техническия статус
 • Споделете автомобилите си в компанията и извън нея
 • Оптимизирайте работата на екипите си на терен с диспечерска система и идентификация
 • Използвайте електронен дневник на шофьорите, за да се отървете от хартията
Проследяване на активи – Информирани по всяко време

Оптимизирайте използването на Вашите устройства и активи с висока стойност и сведете до минимум времето, в което не работят.

 • Централизирана и изцяло готова система, без значение от марката и годината на производство
 • Информация в реално време за локацията, горивото, употребата и техническия статус
 • Превантивно и проактивно създаване на график за техническа поддръжка
 • Защита от кражби и злоупотреби с вградени аларми
 • Записи на инвентара и употребата
Свързване на продукти – Вашите идеи, нашия опит

Имате бизнес идея за свързан продукт? Ще Ви подкрепим от идеята до развитието, изработката и управлението.

 • Уоркшопи за генериране на идеи, продуктов дизайн и бизнес модели
 • Изграждане на хардуер от концепция до серийно производство
 • Създаване на софтуер за вградени системи, бек-енд и фронт-енд приложения
 • Интеграция към корпоративни IT системи
 • Поддръжка и управление на продукти
Смарт измервания - Пътят към устойчивата енергия

Нашите решения за smart metering са гъвкави и модулни и могат лесно да бъдат адаптирани за Вашите нужди.

 • Сертифицирани системи за измервания, базирани на клетъчни мрежи и PLC
 • Редундантни комуникационни мрежи
 • Гъвкави данни и управление в облачна система
 • Управление на проекти и интеграция на системи