PORR оптимизира използването на тежка техника и машини

Проследяване на активи

Като международна строителна компания PORR AG има над 145 години опит. Със своите 14 000 служители в 5 страни и 12 целеви пазара, използването на машини, автомобили и други ресурси на терен е предизвикателство. POPR сега може да дигитализира своята техника и строителни машини с единно решение във всички платформи. Създадената прозрачност при употребата и поддръжката позволиха оптимизацията на ценните активи. POPR успя да снабди своите машини, внедрявайки софтуерът на около 1000 от месечно.

Свържете се с нас

Имате ли въпроси относно нашите продукти, услуги и решения? Свържете се с нас!

Интересувам се от...
A1 Digital

International GmbH
Lassallestraße 9
1020 Vienna
Austria

Напишете ни имейл