Smart metering - интелигентни системи за измерване и отчитане на данни

Нещо повече от само интелигентни електромери. Изискванията на австрийските и европейските енергийни доставчици към решенията за интелигентно отчитане са изключително разнообразни. Като експерти с дългогодишен опит в тази област предлагаме изпитани, проверени и персонализирани, готови решения в цяла Европа.

Интелигентно измерване – необходимата промяна в енергийния сектор

Предизвикателствата за интелигентното измерване, са много разнообразни. Ето защо ние предлагаме модулна система, която се адаптира към Вашите нужди.

  • Сертифицирани, интелигентни, измервателни системи за мобилни комуникации
  • Непрекъснато и сигурно предаване на данни и свързаност
  • Управление на измерените данните в облака или разработване на корпоративни решения
  • Управление на проекти, системна интеграция и внедряване на услуги до ключ
A1 и A1 Digital инсталират 1.2 милиона интелигентни измервателни уреди в западна Австрия

Един от най-големите и значими проекти за интелигентни измервателни устройства в Австрия бе стартиран през октомври 2017 г. Фиксираните оператори Netz, Innsbrucker Kommunalbetriebe, TINETZ-Tiroler Netze и Vorarlberger Energienetze заедно с още 26 енергийни дружества обединиха усилията си в създаване  на сдружение от типа джойнт венчър –  „Smart Meter West“, което участва в търг за доставка на 1,2 милиона интелигентни електромера. Договорът бе подписан с А1, което означава, че цяла Западна Австрия вече може да разчита на съвместното бъдещото решение, както и на опита и ноу-хау на A1 и A1 Digital.

Елизабета Касталиони

CEO | A1 Digital

“Това решение за интелигентно измерване в Западна Австрия е един от най-важни ни проекти и е крайъгълен камък в нашите услуги за интелигентно отчитане, както и областта на „Интернет на нещата“ ( IoT Intenet of Things”). С нашия опит в услугите и иновативни дигитални продукти, A1 Digital е точният партньор за дигитализация на енергийния сектор. Освен в Австрия, бизнес дейностите на компанията са съсредоточени и в региона на Централна и Източна Европа, включително Германия, и се разширяват в международен мащаб.”