Zaštita osobnih podataka

 1. Koristimo sljedeće podatke:

  - Podatke o Vašoj tvrtci: naziv tvrtke, poslovna adresa (ulica, kućni broj, poštanski broj, grad, država), porezni broj (OIB)
  - Vaše kontakt podatke: adresa e-pošte, broj telefona, broj faxa
  - Podatke o administratoru: ime, prezime, spol, korisničko ime, lozinka, adresa e-pošte, broj telefona, broj faxa
  - Ostale podatke: Podatke o proizvodima i uslugama kupljenim na platformi A1 Marketplace.

 2. Povjeravanje obrade podataka

  Mi smo odgovorni za zaštitu podataka koje dobijemo od Vas, čak i ako angažiramo vršitelja obrade podataka. Mi ćemo angažirati izvršitelje obrade podataka izvan Europske Unije, samo ukoliko je Europska Komisija donijela odluku o odgovarajućoj razini zaštite osobnih podataka za treću zemlju ili ukoliko smo ugovorili odgovarajuća jamstva ili obvezujuća interna pravila o zaštiti osobnih podataka s izvršiteljem obrade.

 3. Mi brišemo:

   Podatke o vašoj tvrtci, kontaktu, administratoru i ostale podatke (u načelu) nakon prestanka ugovornog odnosa, a najkasnije po prestanku svih zakonskih obveza čuvanja podataka (npr. prema članku 66. Općeg poreznog zakona, itd.).
  Molimo da uzmete u obzir da Osobne podatke nećemo brisati za vrijeme trajanja odgovarajućih postupaka (npr. povodom prigovora, prisilne naplate, itd.).

  Postoji mogućnost da ćemo anonimizirati Osobne podatke umjesto brisanja. U takvom slučaju, sve veze s identificiranom fizičkom osobom se trajno brišu, slijedom čega se na takve podatke više ne primjenjuje zakonska obveza na brisanje sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

 4. Obrada Vaših podataka

   Mi obrađujemo podatke o vašoj tvrtci, kontaktima, administratoru i ostale podatke u svrhu pružanja, servisiranja, upravljanja i naplate proizvoda i usluga koje ste kupili preko platforme A1 Marketplace.
   Međutim, kako bi registrirali i isporučili proizvod ili uslugu koju ste izabrali, moramo učiniti dostupnim podatke o vašoj tvrtci i kontaktima vlasniku licencije tih proizvoda ili usluga.
   Gore navedena obrada Vaših podataka neopohodna je da bi se sklopio ili izvršio ugovor koji sklapate s nama. U slučaju da nam ne učinite dostupnim ove podatke ili isti nisu točni ili potpuni, nećemo biti u mogućnosti u potpusnosti izvršiti naše ugovorne obveze prema Vama ili nećemo biti u mogućnosti sklopiti ugovor s Vama.

 5. Ukoliko ste nam dali privolu, obrađujemo Vaše podatke u sljedeće svrhe:

   da Vam šaljemo informacije o našim uslugama ili uslugama s dodatnom vrijednošću ili proizvodima i uslugama trećih strana, tijekom razdoblja od tri godine od prestanka našeg ugovornog odnosa. U ovu svrhu koristiti ćemo sljedeće metode komunikacije, ukoliko set iste specificirali:
  telefon, e-pošta, pošta.
   Obrađujemo podatke o Vašoj tvrtci, kontaktima, administratoru i druge podatke kako bi Vam preporučili druge naše usluge (ili usluge trećih strana), proizvode i usluge s dodatnom vrijednošću koje Vam odgovaraju i prilagođene su za Vas temeljem Vaših navika korištenja i ponašanja.
   da prosljeđujemo podatke o vašoj tvrtci, kontaktima i druge podatke društvu A1 Digital International GmbH kako bi navedeno društvo moglo koristiti navedene podatke u svrhu pripreme ponuda za Vas i slanja informacija koje se odnose na Vaše proizvode i usluge (što uključuje i one dostupne na platformi A1 Marketplace), putem sredstava komunikacije koje ste specificirali. Društvo A1 Digital International GmbH brisat će Vaše podatke najkasnije 3 godine nakon njihovog prosljeđivanja. U slučaju da povučete svoju privolu, obvezati ćemo društvo A1 Digital International GmbH da trenutno obriše Vaše podatke koje je zaprimilo.
   Molimo da uzmete u obzir: Možete u svakom trenutku povući privolu koju ste nam dali. Da bi povukli privolu, samo nas kontaktirajte. Povlačenje Vaše privole nema nikakvog utjecaja na izvršavanje naših ugovornih obveza. U slučaju da povučete privolu, nećemo više koristiti podatke u takve svrhe.

 6. Možete ostvariti sljedeća prava u pogledu obrade Osobnih podataka koje ste nam učinili dostupnima:

  Pravo na informacije: Možete zahtjevati potvrdu od nas da li i u kojoj mjeri obrađujemo Osobne podatke koje ste nam učinili dostupnima.

  Kontakt:
  A1 Hrvatska d.o.o.

  Vrtni put 1, Zagreb
  osobnipodaci@a1.hr

  Povjerenik za zaštitu osobnih podataka
  Tomislav Dujmović
  e-pošta: osobnipodaci@a1.hr

  Pravo na ispravak: Ukoliko obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, možete u svakom trenutku zahtjevati njihov ispravak ili dopunu.

  Pravo na brisanje: Možete tražiti brisanje Vaših osobnih podataka ukoliko ih obrađujemo protivno zakonu ili ukoliko takva obrada nesrazmjerno povrijeđuje Vaš legitiman interes na njihovu zaštitu. Molimo da svakako uzmete u obzir, da mogu postojati razlozi koji onemogućuju trenutno brisanje osobnih podataka, npr. ako postoji zakonska obveza njihovog čuvanja.

 7. Pravo na ograničenje obrade:

  Možete zahtjevati da ograničimo obradu Vaših podataka ukoliko:
  - osporavate točnost osobnih podataka; ograničenje obrade će se primjenjivati tijekom razdoblja koje je potrebno da provjerimo točnost osobnih podataka.
  - je obrada osobnih podataka je protivna zakonu, ali ste odbili njihovo brisanje i umjesto toga zatražili ograničenje obrade,
  - nam osobni podaci nam više nisu potrebni za specifičnu svrhu, ali su još uvijek potrebni Vama za ostvarenje ili obranu pravnih zahtjeva, ili
  - ukoliko ste prigovorili obradi osobnih podataka.
  Ovo pravo možete ostvarivati od 25. svibnja 2018. godine.

 8. Pravo na prijenos podataka:

  Možete zatražiti da Vam osobne podatke koje ste nam povjerili na čuvanje, učinimo dostupnim u strukturiranom, uobičajenom, strojno-čitljivom obliku, sve dok:
  - obrađujemo ove osobne podatke temeljem vaše (opozive) privole ili da bi izvršili svoje ugovorne obveze prema Vama, i
  - ova obrada se vrši putem automatizirane obrade podataka.
  Ovo pravo možete ostvarivati od 25. svibnja 2018. godine.

 9. Pravo na prigovor:

  Ukoliko obrađujemo osobne podatke u sklopu izvršavanja zadaće od javnog interesa ili pri obavljanju službene ovlasti dodijeljene nama kao voditelju obrade ili ukoliko smatramo da je obrada osobnih podataka nužna radi zaštite naših legitimnih interesa, možete podnijeti prigovor na obradu osobnih podataka ukoliko imate legitimni interes za zaštitom osobnih podataka koji ima prednost. U svakom trenutku možete poslati prigovor na slanje marketinških poruka, bez potrebe navođenja razloga za prigovor.

 10. Pravo na pritužbu nadležnom tijelu:

  Ukoliko smatrate da prilikom obrade osobnih podataka kršimo hrvatske ili europske propise, molimo Vas da nam se obratite kako bi odgovorili na Vaša pitanja. Naravno, također možete podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka ili nakon 25. svibnja 2018. godine i nadzornom tijelu unutar Eurospke Unije.

  Ostvarivanje prava:
  Ukoliko želite ostvariti neko od gore navedenih prava, molimo koristite dostavljene kontakt podatke.

  Provjera identiteta:
  U slučaju sumnje, možemo zahtjevati dodatne podatke kako bi provjerili identitet podnositelja prigovora. Navedeno činimo kako bi zaštitili Vašu privatnost i osobne podatke.

  Pretjerano ostvarivanje prava:
  Ukoliko je Vaš zahtjev za ostvarivanjem gore navedenih prava očigledno neosnovan ili ukoliko zahtjevate ostvarivanje prava prečesto, možemo od Vas zahtjevati plaćanje odgovarajuće naknade za obradu zahtjeva ili odbiti obradu Vašeg zahtjeva.

  Opseg privole:
  - Molimo Vas da informirate sve fizičke osobe čije ste nam osobne podatke učinili dostupnima da će osobni podaci biti obrađivani i prenošeni u opsegu za koji ste dali privolu. Molimo Vas da nam ne dajete privolu, ukoliko se osobe o čijim se osobnim podacima radi ne slažu s navedenim.
  - Moimo Vas da uzmete u obzir da ste Vi voditelj obrade bilo kojih osobnih podataka koje obrađujete ili pohranjujete kada koristite bilo koji kupljeni proizvod. Davatelj licencije u ovom slučaju djeluje kao vršitelj obrade za Vas.

  Version 1.0, June 2017