ISS se koristi rješenjem za upravljanje voznim parkom iz A1 Digital

Fleet Management

Flota svjetske operativne tvrtke ISS koristi se na dnevnoj bazi. Kako bi se ispunili zakonski i regulativni zahtjevi, kao i zahtjevi kupaca bezbrojne količine dokumentacije popunjavale su se ručno. Količinu potrošenog vremena na administrativne zahtjeva A1 digital rješenje za upravljanje voznim parkom u potpunosti eliminira. Izvješćivanje pravnih institucija kao i kupaca događa se potpuno automatizirano. Od identifikacije vozača do dolaska i odlaska na lokaciju kupaca, sustav bilježi sve relevantne podatke u skladu sa smjernicama tvrtke o sigurnosti podataka

Kontakt

Imate li pitanja o našim proizvodima, uslugama i rješenjima? Kontaktirajte nas!

Zainteresiran sam za...
A1 Digital

International GmbH
Lassallestraße 9
1020 Vienna
Austria

Email us